Kunskap är nyckeln till framgång

Vårt team

Mikael Edde

Mikael började i torkbranschen 1984 på WSAB Virkestorkar AB i Stockholm som igångkörare och serviceingenjör på virkestorkar. Efter två år fortsatte resan i bolaget, till dimensionering och försäljning, marknads- och försäljningschef för WSAB och WSAB Lignomat GMBH i Stuttgart och slutade som Sverigechef 2002. Han fortsatte som VD för Alfsen og Gunderson Drying Solutions AB i Oslo och Stockholm, innan han startade Edde Competence Provider AB i 2005, för att fylla gapet mellan forskningsinstituten och industrin, som torkkonsult, för att jobba med torkleverantörer och träindustrier över hela världen. 2010 började han hos JARTEK Oy i Lahti, för att jobba med deras torkar och övrig sågverksutrustning. 2012 började han hos KATRES i Prague och Jihlava, för att utveckla ett koncept för den nordiska och baltiska marknaden och jobbade i centraleuropa. 2017-2019 gjorde han en paus i torkbranschen för att jobba som teknisk chef i ett fastighetsutvecklingsföretag i Stockholm, Marbella, Helsingfors och Riga. Sedan 2019 är han tillbaka i torkbranschen internationellt.

Pentti Jokinen

Pentti startade sin karriär i torkbranschen hos WSAB 1994 som igångkörare och serviceingenjör. Han avancerade snabbt till Servicechef för både Sverige och Finland, med ansvar för teknisk utveckling och installationer över hela världen. Han jobbade senare på  Valutec med samma ansvar, stannade två år innan han blev headhuntad av IKEA. På IKEA var Pentti ansvarig för utveckling av torkprocesserna och träkvaliteten på hela IKEAs massivträprogram, samt möbelproduktion worldwide. Även inköp av nya torkanläggningar, liksom renovering/ombyggnad av befintlig torkpark och styrsystem för att höja torkkvaliteten och energieffektiviteten har varit en stor del av hans arbete, de senaste 9 åren.

Vacant

Do you want to work with the best customers in the world, and world leading technology within Drying Business? Contact us and we will set up a meeting to find out if we match.

Kontakta oss

Här hittar du oss

+46 70-277 95 00 Micke
+46 72-033 78 18 Pentti

info@drytech.nu

Strandvägen 19 A, SE-11456 Stockholm, Sweden

Följ oss på sociala medier

Facebook
Instagram
Linkedin
Kontakta oss

© Copyright DryTech